Võistlustingimused

  1. Võistlus toimub kolmes erinevas kategoorias - hundud/hellakesed, skaudid/gaidid, rändurid (vt ka rajad).
  2. Võistkonnas võib olla 3-6 liiget. Hundude/hellakestega peab rajal kaasas olema täiskasvanud juht, kes võib olla 7. liikmeks.
  3. Raja läbimine ei ole aja peale. Küll aga on paika pandud aeg, mil start ja finiš on avatud.
  4. Punkte hakatakse sulgema alates 19.00 (täpsem info punktide sulgemisaegade kohta kohapeal) ning võistkonnad transporditakse vajadusel finišisse. Juhul kui raja läbimine viibib korraldajate tõttu, siis võimaldatakse viimaste punktide ülesanded sooritada finišis.
  5. Võistlejad peavad rajal läbima erinevaid punkte ja sooritama seal ülesandeid, mille eest neid hinnatakse 10-pallisel skaalal. Lisaks võib rajal olla ka mehitamata punkte.
  6. Võidab see võistkond, kelle üldskoor on kõige kõrgem.
  7. Üldarvestusse lähevad ainult need võistkonnad, kes on kogu raja läbinud jalgsi (va punktis 4 toodud juhul).
  8. Punktis olevad inimesed on eksperdid ja neil on paika pandud kindlad kriteeriumid, mille alusel nad võistkondi hindavad (nt aeg, soorituse täpsus, meeskonnatöö, teadmised). Üleliia vaielda ei maksa, sest punktide inimesed teavad oma õigusi ja kohustusi :)
  9. Lõpptulemused vaidlustamisele ei kuulu ja kõigil on võimalik sooritusi parandada juba järgmisel aastal toimuval matkamängul. 
  10. Tegu on avaliku üritusega, Pärnumaa matkamängul tehtud fotosid kuvatakse matkamänguga seotud infokanalites (peamiselt koduleht ja Facebook). Vastuväidete korral pöörduda korraldajate poole.